top of page
higer.jpg

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIH POGODB

You Asked, We Answered

POTREBNI DOKUMENTI, REZERVACIJE IN PLAČILA

Sprejem ponudbe pomeni rezervacijo prevoza. Slednja je opravljena s pisnim naročilom po elektronski pošti. Za zavezujočo rezervacijo šteje tudi vsako drugo ustno ali pisno naročilo, ki vsebuje ime in priimek naročnika, njegov naslov in kontaktni telefon oz. v primeru pravne osebe ime firme, ime kontaktne osebe, sedež podjetja in kontaktni telefon.

V primeru rezervacije šteje, da je naročnik sprejel predmetne splošne pogoje, ki so v času rezervacije objavljeni na dostopnem mestu na spletni strani.

Morebitno akontacijo vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja.

ODPOVED REZERVACIJE

V primeru odpovedi rezervacije s strani naročnika ima podjetje Gorice promet  d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi prevoza, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil pisno ali elektronsko verzijo odpovedi:

 

  • za odpoved do vključno 14 dni pred načrtovanim prevozom – 15 eur administrativnih stroškov

  • za odpoved od 13 dni in do vključno 8 dni pred načrtovanim prevozom – 30 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov

  • za odpoved 7 dni do vključno 3 dni pred načrtovanim prevozom – 50 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov

  • za odpoved manj kot 3 dni pred načrtovanim prevozom – 100 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov

  • za odpoved na dan načrtovane poti (odpoved na mestu odhoda) – 100 % cene prevoza, stroški dostavnih kilometrov in 15 eur administrativnih stroškov

  • Rezervacija šteje za odpovedano tudi v kolikor ni opravljeno plačilo v dogovorjenem roku.

SPOŠTOVANJE DELOVNEGA ČASA IN POČITKA VOZNIKOV

Prevoznik in naročnik sta dolžna spoštovati Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) (v nadaljevanju zakon). V kolikor pride do podaljšanja dogovorjenega predvidenega trajanja prevoza po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika ali kršitve drugih določb zakona s strani naročnika oziroma potnikov naročnika, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa je dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.

ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO NA VOZILU

Naročnik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, prevoza na servis, izrednega čiščenja, ipd.) v posledici tega.

bottom of page